Mersin'de Yayınlanan 59 Karar! Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan Kararlar, Mersin Valiliği internet sitesinden duyuruldu. İşte şuana kadar alınan kararlar (Sondan ilke kronolojik sıralı)

1 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 15/06/2020 Karar No : 2020 / 59

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 15/06/2020 Karar No : 2020 / 59
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 15/06/2020 tarihinde saat 15:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; Koranavirüs salgını (Covid-19) ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirerek gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Pandemi (Salgın Hastalık) olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
"Demokratik Mücadele Programı” adı altında planlanan eylem/etkinlikler ile ilgili olarak; planlanan bu eylem/etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu, ayrıca dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkemizde de yaklaşık 180.000 vatandaşımızın hastalanmasına ve 4.700 den fazlasının vefat etmesine sebep olan KORONAVİRÜS salgınının, planlanan bu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, Anayasamızın 34 üncü maddesindeki "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.” hükmü gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 nci maddesi dikkate alınarak mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla;
İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 16.06.2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren 15 gün süreyle ilimiz genelinde geçerli olmak üzere aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.
1- Eylem/etkinlik programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarca yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması,
2- Yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine,
3- Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki
2 / 107
1- eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,
2- Park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,
Yukarıda alınan kararlara ilişkin olarak Kaymakamların koordinasyon, gözetim ve denetiminde; kolluk kuvvetlerince konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15/06/2020
3 / 107

Düğünler Nasıl Olacak! Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 13/06/2020 Karar No : 2020 / 58

Düğünler Nasıl Olacak! Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 13/06/2020 Karar No : 2020 / 58
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 13/06/2020 tarihinde saat 16:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 13.06.2020 tarihli ve 9430 sayılı “Nikâh Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda nikâh salonlarının 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmıştır.
Bu kapsamda nikâh merasimi için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak, ilimiz genelinde nikah yapılacak mekanların faaliyetlerini aşağıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri gerekmektedir;
1. Nikâhlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacaktır.
2. Nikâh merasimi yapılacak mekânların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, tesisin misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacaktır. Hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacaktır.
3. Kurallar, mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişleri nikâh yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacaktır.
4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 °C'den yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır.
5. Mekân girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır.
6. Nikâh yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz misafirlere mekân girişinde maske dağıtılacaktır. Nikâh merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil) sağlanacaktır.
4 / 107
7. Nikâh Merasimi Yapılacak Mekânlar;
A. Yemek, kokteyl vb. ikram yapılarak nikâh merasimi düzenlenen mekânlarda;
• Misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecektir.
• Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacaktır.
• Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacaktır.
• Nikâh esnasında veya akabinde yemek, ikram, kokteyl vb. olması durumunda İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesinin ilgili hükümlerine uyulacaktır.
B. Nikâh salonu olarak kullanılan masasız (sandalye/koltuk düzeni olan) mekânlarda;
• Sabit sandalye/koltuk düzeni olan nikâh mekânlarında oturma düzeni bir sandalye/koltuk boş olacak şekilde misafir kabul edilebilecektir.
• Sabit sandalye/koltuk düzeni olmayan nikâh mekânlarında oturma düzeni sandalye/koltuklar arası 1 metre mesafe olacak şekilde misafir kabul edilebilecektir.
8. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecektir.
9. Nikâh merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacaktır.
10. Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacaktır.
11. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecektir.
12. Nikâh yapılan mekânlardaki ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları sağlanacaktır.
13. Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında (oturma düzeni dâhil) mesafe şartı aranmayacaktır.
14. Bu Genelge kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılmayacaktır. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilecektir.
15. Nikâh mekânı bünyesinde bulunan mescitler İçişleri Bakanlığının 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir.
16. Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacaktır. Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmaları sağlanacaktır. El kurutma cihazlarının kullanımına izin verilmeyecektir.
5 / 107
17. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulacaktır.
18. Kapalı alanlarda yapılacak nikâh merasimlerinde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki nikâh merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacaktır.
19. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi temizlik malzemeleri için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmeyecektir.
20. Nikâh yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanları kapalı olacak, açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacaktır. COVID­19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmayacaktır.
21. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecektir.
22. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecektir. Asansör içerisinde mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.
23. Kaymakamlıklarca, nikâh merasimlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemeler takip edilerek uygulama gözden geçirilecek ve gerekli hallerde güncellenecektir.
24. Nikâh Yapılacak Mekânlarda Görevli Personele Yönelik Önlemler
• Personelin COVID­19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacaktır.
• Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacaktır.
• Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacaktır. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs (Covid­19) açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacaktır.
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID­19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
• Mekanlarda çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman bulundurulacaktır. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullanacaktır(Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine özen gösterilecektir.).
• Personel kıyafetlerinin günlük temizliği sağlanacaktır.
6 / 107
• Personel, el temizliğine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacaktır (El temizliğini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususu esas alınacaktır.).
• Nikah yapılacak mekanlarda görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecektir. Bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır. Ayrıca buralarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.
• Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (Covid­19) semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin mekân yöneticisine bildirecektir.
• Nikah yapılacak mekan yönetimince personele belirli periyotlarla ve herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) halinde Koronavirüs (Covid­19) testi yaptırılacak, sonuçlar kayıt altına alınarak muhafaza edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın ilimiz genelinde yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanıp, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13/06/2020
7 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 10/06/2020 Karar No : 2020 / 57

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 10/06/2020 Karar No : 2020 / 57
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 10/06/2020 tarihinde saat 10:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 10.06.2020 tarihli ve 9138 sayılı “18 Yaş Altı ile 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılması/Esnetilmesi ” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar neticesinde İçişleri Bakanlığının 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelgesi ile 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.
Gelinen aşamada alınan tedbirlerle salgının yayılım hızının düşüşe geçmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esnetilmesi hususları değerlendirilmiş ve bir takım kararlar alınmıştır.
Bu değerlendirmeler de dikkate alınarak ilimiz genelinde uygulanmak üzere;
1. 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması,
2. İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri,
3. Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi kapsamına giren 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için ilimiz genelinde geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği ve şehirlerarası seyahatlerine ilişkin Genelge ve uygulamaların yürürlükte olduğu,
Uygulamanın bu doğrultuda yapılması, belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10/06/2020
8 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 10/06/2020 Karar No : 2020 / 56

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 10/06/2020 Karar No : 2020 / 56
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 10/06/2020 tarihinde saat 10:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 09.06.2020 tarihli ve 9137 sayılı “Restoran-Lokanta-Kafeterya vb. İşyerlerinin Kapanış Saati” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştı.
İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar hizmet verebilmeleri yönünde Valiliklerimiz talimatlandırılmıştı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılması kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda ülke genelinde alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin ilimiz genelinde kapanış saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılması ve uygulamanın İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı Genelgesi ve yukarıda belirtilen çerçevede yürütülmesi hususu,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10/06/2020
9 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 06/06/2020 Karar No : 2020 / 55

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 06/06/2020 Karar No : 2020 / 55
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 06/06/2020 tarihinde saat 11:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 06.06.2020 tarihli ve 8967 sayılı “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız, 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile de 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar neticesinde İçişleri Bakanlığının 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelgesi ile 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.
Bu kapsamdaki gelişmeler ve İçişleri Bakanlığının 06.06.2020 tarih ve 8967 sayılı Genelgesi dikkate alınarak ilimiz genelinde uygulanmak üzere;
1) İlimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 07.06.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
2) İlimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizin 10.06.2020 Çarşamba günü ve 12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
3) Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayı ile 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgelerinin kapsamındaki 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile 31.12.2002 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak ilimiz genelinde gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına,
Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 06/06/2020
10 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 04/06/2020 Karar No : 2020 / 54

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 04/06/2020 Karar No : 2020 / 54
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 04/06/2020 tarihinde saat 15:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 03.06.2020 tarih ve 8752 sayılı “Yerel Yönetim Birimlerinin Meclis Toplantıları” konulu Genelgeleri doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 tarih ve 5887 sayılı Genelgesi ile vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi kararının alınması için Valiliklerimiz talimatlandırılmıştı.
Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda, yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde ilimiz genelinde; büyükşehir, il, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile Haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilecektir.
Söz konusu yerel yönetim birimlerinin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile bundan sonraki toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte;
1. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
2. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri ölçülmelidir. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır.
11 / 107
3. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlem mutlaka yapılmalıdır.
4. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
5. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmalıdır.
6. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmeli ve toplantılar esnasında maske çıkarılmamalıdır.
7. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırması sağlanmalıdır.
8. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin olarak ilimiz genelindeki tüm mahalli idarelerin Sağlık Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirilmesi sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 04/06/2020
12 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 04/06/2020 Karar No : 2020 / 53

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 04/06/2020 Karar No : 2020 / 53
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 04/06/2020 tarihinde saat 15:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 03.06.2020 tarih ve 8751 sayılı “Uluslararası Yük Taşımacılığı Irak ve İran’a Açılan Sınır Kapıları” konulu Genelgeleri doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınır kapılarımızda alınan önlemler ile birçok ülke ile giriş çıkışlar durdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi yasaklanmıştır. Bununla birlikte dış ticaretin bu süreçten olumsuz olarak etkilenmemesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan tır şoförleri başta olmak üzere, ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığının 08.05.2020 tarihli ve 7784 sayılı Genelgesi ile bildirilmiştir.
Gelinen aşamada tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da salgının etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan istisna kaldırılmış; İçişleri Bakanlığının 08.05.2020 tarihli ve 7784 sayı ile 14.05.2020 tarihli ve 8024 sayılı Genelgelerinde uluslararası yük taşımacılığı kapsamında diğer ülkelere açılan sınır kapılarımızda uygulanan hükümler İran ve Irak’a açılan sınır kapılarında da aynen uygulamaya geçirilmiştir.
Bu kapsamda, uluslararası ticaret amacıyla ilimizden transit geçecek araç ve şoförler ile ilimize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde İran ve Irak’a açılan sınır kapılarından geçmek üzere izin verilecektir.
A. TÜRKİYE'DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER
1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir.
2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.
4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi suretiyle Ülkemizden en kısa sürede ayrılmaları sağlanacaktır.
13 / 107
5.Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
6. Türkiye’den transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.
7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi onaylanmayacaktır.
B. TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER
1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde,
a. Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;
i. Türk şoförlerin sağlık denetleme merkezlerince ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirimi yapılarak belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır. İkamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
ii. Yabancı şoförlere geçiş izni verilmeyecektir.
b. Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde;
i. Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınacak ancak uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında karantina süresinin bitmesini beklemeksizin yurt dışına çıkabileceklerdir. Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke dışına çıkmayacak şoförler ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlayacaklardır. Türk şoförlerin ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
ii. Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden en kısa sürede ülkemizden çıkış yapacaklarını taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin verilecektir. Yabancı şoförler, ülkemizde bulundukları süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklarını taahhüt edecektir.
iii. Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği ve ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince tebliğ edilecektir.
14 / 107
2. Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoförlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
4. Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin girişlerine öncelik verilecektir.
C. RO-RO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR
1. Genel olarak Ro-Ro taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede belirtilen tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecektir,
2. Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa Limanları arasında yapılacak seferlerde şoförlerin gemiye binmesine müsaade edilecektir.
3. Gemilere binmesi 1 ve 2’nci maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir.
4. Ülkemize Ro-Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır.
Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından, sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli görülen kararlar alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir.
Yukarıda alınan karar ve düzenlemelere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 04/06/2020
15 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 02/06/2020 Karar No : 2020 / 52

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 02/06/2020 Karar No : 2020 / 52
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 02/06/2020 tarihinde saat 10:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı “Şehiriçi ve Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı” ile 02.06.2020 tarihli ve 8591 sayılı “ 30.05.2020 tarih ve 8556 Sayılı Genelgenin Uygulamasına İlişkin Açıklamalar” konulu Genelgeleri doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
İçişleri Bakanlığının 23.03.2020 tarih ve 5823 sayılı Genelgesi ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin, “Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri İle İlgili Alınması Gereken Önlemler”, “Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”, “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı İle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlıkları altında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin önlemler yayımlanmıştır.
Söz konusu genelgeler ve gelişmeler değerlendirilerek, ilimiz genelinde uygulanmak üzere;
1- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin, “Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri İle İlgili Alınması Gereken Önlemler” bölümünün “Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4. Maddesinde “ Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır (ayakta yolcu taşımaya mahsus üretilmiş araçlar hariç) Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır” hükmünde yer alan “ayakta yolcu taşımaya mahsus üretilmiş araçlar hariç” ibaresine ilişkin uygulamanın ilimizdeki toplu taşıma hatlarının ve toplu taşıma için kullanılan araçlarının niteliği(ayakta ve oturarak yolcu taşıma kapasiteleri), ayakta yolcu taşımaya uygun araçların toplam taşımadaki oranı vb. unsurlar göz önünde bulundurularak, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu taşıma araçlarında güvenli mesafe kurallarına uyulması koşulu ile %30 oranında ayakta yolcu şeklinde uygulanacaktır.
2- Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22:00’a kadar sürdürebileceklerdir. Söz konusu işletmeler saat 22:00'dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla
16 / 107
çalışabileceklerdir.
3- İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi kapsamında faaliyete başlayan iş yerlerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışına geçici bir süreliğine izin verilmeyecektir.
4- Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmayacaktır. Sadece müşterilerin dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilecektir.
5- İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayı ile 21.03.2020 tarihli ve 5760 sayılı Genelgeleri kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlama geçici bir süreliğine devam edecektir.
6- İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamalar geçici bir süreliğine devam edecektir.
7- AVM denetimlerinin daha önce oluşturulan komisyon tarafından denetlenmelerine devam edilecektir.
8- Turizm İşletme Belgeli olan konaklama tesisleri, lokanta ve restoranlar dışındaki işletmelerin faaliyetleri, Kaymakamlıklarca oluşturulacak; halk sağlığı uzmanı, yerel yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunduğu asgari beş kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenecektir.
Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisleri, lokanta ve restoranların koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında denetimi Kültür ve Turizm Bakanlığınca yerine getirilecektir.
9- Denetim yapmak üzere kurulması öngörülen komisyonlara ilave edilecek kişi ve kurum ile komisyonların çalışma sürelerini belirleme konusunda ilgili Kaymakamlıklar yetkili olup, gerektiğinde ihtiyaca göre aynı alanda görev yapmak üzere birden çok ekibi içeren komisyonlar da oluşturulabilirler.
10- Koronavirüs salgını ile mücadelenin dinamik bir süreç olduğu göz önüne alınarak; salgının yayılmaması ve kontrol altında tutulabilmesi için oluşturulan komisyon ya da birimlerin çalışmalarının koordine edilmesi, alınacak tedbirlerle halk sağlığının en etkin şekilde korunması amacıyla Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde tutularak faaliyete başlaması öngörülen işletmeler için belirlenen ve İçişleri Bakanlığınca ekte gönderilmiş olan kurallar/rehberlerin ilgili işletmelere tebliğ edilerek uygulamanın buna göre yapılması ve https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf uzantısıyla internet ortamında yayımlanan rehberdeki kural ve değişikliklerin takip edilmesine,
İlgililerin, yapılacak denetim ve işlemlerde bu rehberde belirtilen hususlara uygun hareket etmeleri, denetim sırasında ihlal tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nın 195 maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 02/06/2020
17 / 107
EK :
1- Çay Bahçelerinde Alınması Gereken Önlemler
2- Dernek Lokallerinde Alınması Gereken Önlemler
3- Kahvehane ve Kıraathanelerde Alınması Gereken Önlemler
4- Günübirlik Hamam, Sauna, Buhar Odaları, Jakuzi, Kaplıca ve Kapalı Yüzme Havuzlarında Uyulması Gereken Önlemler
5- Lokanta, Restoran, Kafe vb. İşyerlerinde Alınması Gereken Önlemler
6- Sosyete Pazarlarında Alınması Gereken Önlemler
7- Spor Merkezleri/Tesisleri vb. Yerlerde Alınması Gereken Önlemler
8- Plaj ve Yüzme Alanları ile Park/Bahçe, Rekreasyon Alanlarında Alınması Gereken Önlemler
9- Plajlarda Şezlong Dizilimi
10-Covid­19 kapsamında minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ile ilgili alınması gereken önlemler
11-Covid­19 kapsamında personel servis araçlarıyla ilgili alınması gereken önlemler
12­ Covid­19 kapsamında karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, denizyolu yolcu taşımacılığı ile ilgili alınması gereken önlemler
18 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 31/05/2020 Karar No : 2020 / 51

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 31/05/2020 Karar No : 2020 / 51
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 31/05/2020 tarihinde saat 11:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı “ Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlamaları ” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak virüsün yayılım hızı ve alanını düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur.
İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış ve 19.05.2020 tarihli ve 8180 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile de bahse konu kısıtlamanın süresi Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 03.06.2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştı.
Gelinen noktada 28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilerek 15 ilimizde giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususları değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmeler ve İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı Genelgesi de dikkate alınarak ilimiz genelinde uygulanmak üzere;
1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen İçişleri Bakanlığının 28.03.2020 tarihli ve 6009/6010 sayılı Genelgelerinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması,
2- İçişleri Bakanlığının 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı Genelgesi ile düzenlenen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesi,
3- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 31/05/2020
19 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 31/05/2020 Karar No : 2020 / 50

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 31/05/2020 Karar No : 2020 / 50
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 31/05/2020 tarihinde saat 10:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı “ Koronavirüs Tedbirleri-Lokanta, Restoran, Kafe vb. İşyerleri, Park/Piknik Alanları/Mesire Yerleri, Sosyete Pazarları Hk.” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirler kapsamında;
-İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri, çay bahçeleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri vb. işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulması; yine İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih ve 5760 sayılı Genelgesi ile tüm lokanta ve restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin paket servis, gel-al benzeri şeklinde çalışabilecekleri,
-İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı Genelgesi ile vatandaşlarımızın hafta sonlarında sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik, spor, yürüyüş, balık tutma vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanması, il ve ilçelerin durumuna göre tedbirin hafta içinde de uygulanabileceği,
-İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelgesi ile kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin 27.03.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulması yönünde Valiliklerimize talimat verilmiş ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan kararlarla bu konuda düzenlemeler yapılmıştı.
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 5361/5760/6007/5929 sayılı Genelgelerinde getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması hususları değerlendirilmiştir.
Bu kapsamdaki öneriler ile İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı Genelgesi dikkate alınarak ilimiz genelinde uygulanmak üzere;
1.a. İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı ve 21.03.2020 tarih ve 5760 sayılı Genelgeleri ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla
20 / 107
oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamaları (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),
1.b. İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar (kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.), spor merkezleri/tesislerinin kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde hizmet vermeye başlamaları ve faaliyetlerini en geç saat 24.00'a kadar sürdürmeleri, bu saatten sonra faaliyetlerini sonlandırmaları,
2. İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı Genelgesi ile kısıtlanan halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanması,
3. İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelgesi ile geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanması ve faaliyetlerini saat 22.00’a kadar sürdürmeleri,
4. Pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulabilmesi için, ilgili işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken; bakanlık veya kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler ile Sağlık Bakanlığı tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenerek https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf internet adresinde yayımlanan “COVİD19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ” ndeki usul ve esaslara göre önlemlerini almalarına, bu usul ve esasların ilgili meslek odalarınca işletmecilere/esnaflara tebliğ edilmesine,

Belirtilen tedbir ve sınırlamalara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 31/05/2020
21 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 29/05/2020 Karar No : 2020 / 49

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 29/05/2020 Karar No : 2020 / 49
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 29/05/2020 tarihinde saat 10:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.
Diğer yandan, Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığından toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde;
18-20 yaş aralığındaki gençlerimizin için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerimiz ve çocuklarımızın belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları değerlendirilmiştir.
Bu kapsamdaki değerlendirmeler ve İçişleri Bakanlığının 29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgesi de dikkate alınarak ilimiz genelinde uygulanmak üzere;
1. İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması,
2. İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması,
3. İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklarımız ve gençlerimiz ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi,
4. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için;
31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında,
0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için;
03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmeleri,
Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 29/05/2020
22 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 21/05/2020 Karar No : 2020 / 48

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 21/05/2020 Karar No : 2020 / 48
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 21/05/2020 tarihinde saat 09:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı “65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Seyahat İzni Hk.” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla ilgi Genelgemiz ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir.
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir.
Bu konudaki İçişleri Bakanlığının 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı “65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Seyahat İzni Hk.” konulu Genelgesi de dikkate alınarak, ilimiz genelinde uygulanmak üzere;
1- İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi ile daha önce sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir.
2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecektir.
3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerdir.
23 / 107
4- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.
5- Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valiliğimiz ya da Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
6- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.
7- Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacaktır. (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)
8- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.
9-65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklardır.
Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin sorumlu ve yetkili birimlerce planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması,
Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 21/05/2020
24 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 20/05/2020 Karar No : 2020 / 47

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 20/05/2020 Karar No : 2020 / 47
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 20/05/2020 tarihinde saat 10:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 19.05.2020 tarihli ve 8184 sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.
Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla söz konusu genelgeler kapsamında ilimiz genelinde;
1- 22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
a. Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;
a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.
b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı
25 / 107
günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)
23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.
c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
f) İlimizdeki Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve ilçe sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
i) Bulunduğu yerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
k) Oteller ve konaklama yerleri,
l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve
26 / 107
şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
r) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,
3. İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
27 / 107
k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
ö) Veteriner hekimler,
p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
r) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,
ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,
ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,
y) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.
. Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.
28 / 107
. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.). 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır.
. Bu Kararın (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (i) maddesine yönelik kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 21.05.2020 Perşembe günü saat 22:00'a kadar alınacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 20/05/2020
29 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 15/05/2020 Karar No : 2020 / 46

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 15/05/2020 Karar No : 2020 / 46
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 15/05/2020 tarihinde saat 23:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 15.05.2020 tarihli ve 8060 sayılı “65 Yaş ve Üzeri İle 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Hk.)” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;
İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelge ile buna istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 2020/5 Nolu kararıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelge ile buna istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 2020/25 Nolu kararıyla ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararlar alınarak uygulanmaktadır.
11.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın belirlenecek rutin aralıklarla sokağa çıkmalarına izin verilmesi uygun görülmüştür.
Bu kapsamda ilimiz genelinde;
1) Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü meteorolojik şartlardaki değişim, hava sıcaklığının artması da dikkate alınarak, 12.00-18.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmeleri şeklinde uygulanması,
2) Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 20.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmeleri,
3) Özellikle 17.05.2020 Pazar günü ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme yapılması,
30 / 107
4) Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı ile 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgeleri kapsamında ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması,
5) Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15/05/2020
31 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 12/05/2020 Karar No : 2020 / 45

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 12/05/2020 Karar No : 2020 / 45
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 12/05/2020 tarihinde saat 10:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 11.05.2020 tarih ve 7809 sayılı “Koronavirüs Tedbirleri (Alışveriş Merkezleri Hk.)” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Alışveriş Merkezlerinin 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak; Ticaret Bakanlığının değerlendirmeleri ile Sağlık Bakanlığının Alışveriş Merkezlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin 09.05.2020 tarihli 149 sayılı yazısı da dikkate alınarak ilimiz genelinde uyulması gereken usul ve esaslar şu şekilde belirlenmiştir:
A) Genel Esaslar
1. AVM’ler 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.
2. AVM’lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske/bez maske kullanması zorunlu olup maske kullanımı hususuna riayet etmeyen kişilerin AVM’lere alınmasına müsaade edilmeyecektir. (Bu kapsamda, özellikle AVM çalışanlarının maskeleri nemlendikçe/kirlendikçe yenileri ile değiştirilecektir.)
3. AVM’lerin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin (fiili olarak görev yaptıkları süre boyunca) maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanmaları zorunlu olacaktır.
4. AVM’lere girişte herkesin (çalışanlar dahil) ateş ölçümü yapılacak ve ateşinin 38°C’dan yüksek olduğu tespit edilen kişi/kişiler içeri alınmayarak ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecektir.
5. AVM’ye gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde (içeride en fazla 3 saat kalınabilecektir) alışveriş yapıp bahse konu alanlardan ayrılması esas olacaktır. Bu kapsamda, müşterilere sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre AVM içinde kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli uyarılar yapılacaktır.
6. AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar kaldırılacaktır.
7. İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarihli ve 5760 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak AVM içerisinde bulunan lokanta ve restoranlar al götür ve\veya paket servis şeklinde hizmet verebilecektir. AVM’lerin toplu olarak faaliyet yürüttükleri yeme-içme katı vb. alanlarda sipariş vermek/siparişini almak üzere bekleyen müşteriler için bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilecektir.
32 / 107
8. Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı edilme ihtimaline karşı adı geçen alanlara bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilecektir.
9. İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgesi kapsamında oyun alanı/merkezi, internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmeler ve iş yerlerine yönelik kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasına devam edildiğinden AVM’lerde bulunan anılan nitelikteki iş yerlerinin/işletmelerin faaliyetlerine izin verilmeyecektir.
10. Koronavirüs pandemisi süresince AVM’lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecektir.
11. AVM’lerin içinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonları, İçişleri Bakanlığının 06.05.2020 tarih ve 7647 sayılı Genelgesinde yer alan kurallara riayet etmek şartı ile faaliyetlerini yürütebilecektir.
12. AVM’lerin içinde bulunan asansörler yalnızca özel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından kullanılabilecektir. Bu kapsamda, asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak adına kişi/kişilerin durması gereken alanlar aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.
13. AVM ziyaretçilerinin yönlerini bulma ve bulundukları lokasyondan bina içerisindeki bir başka yere (mağaza, otopark, bebek bakım odası, danışma, asansör vb.) nasıl gidecekleri konusunda rehber görevi üstlenen dokunmatik dijital yönlendirme sistemleri kapalı tutulacaktır.
14. AVM’lerde, oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti geçici bir süreliğine verilmeyecek, mescitler ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacaktır.
B) AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Bulunabilecek Müşteri Sayısı
Sosyal mesafe kuralını korumak, salgının yayılmasını önlemek için AVM’lere /AVM içinde bulunan iş yerlerine müşteri kabulü aşağıda yer verilen şekilde olacaktır:
1. AVM’lerin toplam inşaat alanından otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici odası, idari bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar çıkarıldıktan sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 10 m2 ye bir kişi olacak şekilde müşteri kabul edilebilecektir. (Örneğin; 1.000 m²’lik toplam aktif müşteri kabul edilebilecek alanı bulunan bir AVM’de aynı anda en fazla 100 müşteri bulunabilecektir.)
2. AVM’de faaliyet yürüten her bir iş yeri toplam satış alanına (depo ve yönetici odası hariç, kalan deneme kabinleri dahil), müşteri ve çalışanlar dahil 8 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edebilecektir. (Örneğin; 32 m²’lik bir iş yerinde toplam 4 kişi bulunabilecektir.)
3. Belediye imar müdürlükleri tarafından AVM’lerin onaylı mimari projeleri esas alınarak; AVM’nin aktif kullanım alanında aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ile her bir iş yeri için aynı anda bulunabilecek kişi sayısı bu kararın B bölümü 1 ve 2 nci maddelerine göre ayrı ayrı belirlenerek resmi yazı ile AVM yönetimine tebliğ edilecek ve her türlü iletişim kanalı ile müşterilere duyurulacaktır.
4. AVM yönetimince, AVM’ye aynı anda kabul edilebilecek toplam müşteri sayısı, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde (AVM girişlerine pankart şeklinde) asılacak ve AVM’lerin internet sayfalarında bu bilgiye yer verilecektir.
33 / 107
5. AVM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısını gösteren pankart, afiş veya tabela asılacak/konulacaktır.
6. AVM yönetimince, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı esas alınarak, AVM’ye girişçıkışı yönetecek bir sistem kurulacak, içerideki müşteri sayısı maksimum sayıya ulaştığında içeriye kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Ayrıca giriş kapılarında oluşabilecek olası yoğunluğu önleyebilmek adına sosyal mesafeyi belirten ve en az bir metre aralıklarla herkes tarafından görülebilecek bir şekilde zemin işaretlemesi yapılması sağlanacaktır.
7. AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak, müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapması sağlanacak, bu amaçla yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılacaktır.
C) Temizlik/Hijyen Kuralları
1. Kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulacaktır.
2. Toksik etkileri nedeniyle dünyadaki sağlık otoritelerinin (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) kullanımını önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin (dezenfektan tüneli vb. uygulamalar) AVM’lerde kullanımına izin verilmeyecektir.
3. AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler üç saatte bir temizlenecek ve gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılması sağlanacaktır.
4. AVM’de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminleri günlük olarak su ve deterjanla temizlenecek, sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri vb.) temizliğine ayrıca dikkat edilecektir. Bu kapsamda, dezenfeksiyon işlemini sağlamak üzere gerekli dezenfektan maddelerinin kullanımı sağlanacaktır.
5. AVM’lerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde; muhakkak dezenfektan kullanılacak ve tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişler asılacaktır.
6. AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımı yasaklanacak, bunların yerini tek kullanımlık kağıt havlu alacaktır.
7. Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek adına muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olması sağlanacaktır.
8. Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken sistem en kısa zamanda kurulacaktır.
9. İşyerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri dezenfektan maddelerle silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanacaktır.
10. İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma tezgâhı ve ödeme terminali (pos cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
11. AVM’lerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçlar bireysel kullanım sonrası mutlaka usulünce temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
34 / 107
12. AVM içinde bulunan çok sayıda müşteri tarafından kullanılan ATM noktası/alanlarına muhakkak el dezenfektanı konulacak, müşterilerin ATM’lere temas etmeden önce el dezenfektanı kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asılacaktır. Ayrıca ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
D) AVM’lerde Ortam Havalandırmasına İlişkin Kurallar
1. AVM’lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak, havalandırma işlemi %100 dış ortam havası ile sağlanacaktır.
2. AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacaktır.
3. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacaktır.
4. Havalandırma işlemi bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülecektir.
5. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli olarak yapılacak, filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında AVM personeli N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanacak, çıkarılan filtre çift kat poşetlenmek suretiyle atılacaktır. Ayrıca klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının kısaltılması da bu noktada önem taşımaktadır.
6. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalardan insan geçişi engellenecektir.
E) AVM’deki İş Yerlerinin Çalışma Kuralları
1. İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulacak ve doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecektir.
2. Bu kararın B bölümünün 2 nci maddesi gereğince; iş yerinde belirlenen sayıda müşteri olması halinde yeni müşteri girişini engellemek üzere giriş kapısının her iki tarafından tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir kordon/şerit, plastik duba vb. materyallerin iş yerlerinde bulundurulması sağlanacak ya da iş yerlerince bu amaca hizmet edebilecek alternatif bir sistem kurulacaktır.
3. İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması adına aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde z e m i n işaretlemesinin yapılması sağlanacaktır.
4. AVM içinde bulunan iş yerleri kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan/yayımlanacak kurallara da ayrıca uyacaktır.
5. Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamaları gerektiği özellikle hatırlatılacaktır.
6. Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşteri en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak, sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenecektir.
7. Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri bir dolu bir boş kabin kullanımını sağlayacak şekilde ve dönüşümlü olarak kullanılacaktır.(Örneğin; ilk seferde 1,3,5; ikinci seferde 2,4,6 numaralı kabinlerin kullanılması gibi.)
8. Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanması işleminin; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerince
35 / 107
insan sağlığına zararlı etkileri olması nedeniyle önerilmemesi göz önünde bulundurulacak ve iş yerlerinde adı geçen işlem kesinlikle uygulanmayacaktır.
9. Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün tanıtımları (özellikle makyaj malzemeleri vb.) yapılmayacak, deneme amaçlı ürünlerin doğrudan müşteriler tarafından kullanılmasına izin verilmeyecek, bu ürünlerin yalnızca çalışanlar vasıtası ile kullanılması/denenmesi (deneme/tester parfüm vb.) sağlanacaktır.
10. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemesi yapılacaktır.
11. Ödemelerde müşteriye kartla temassız ödeme yapabileceği hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılması sağlanacaktır.
F) Çalışanlara Yönelik Önlemler
AVM yönetimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği alınması gereken tedbirlere ilave olarak;
1. AVM yönetimlerince, COVİD19 virüsünün bulaşma şekli, hızı, kronik rahatsızlığı olanlarda hastalığın etkileri gibi Koronavirüs salgının tüm etkileri göz önüne alınarak risk altındaki çalışanların durumu, ilave kullanılacak malzeme, araç, gereç temini ve kullanım şekli ve sistematiği, Koronavirüs tedbir, denetim ve takip sorumluluğundan doğacak idari yapılanma/görevlendirme ihtiyacı vb. hususlara ilişkin; içinde işyeri hekimi, halk sağlığı uzmanının da bulunacağı bir komisyon tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit değerlendirmesi yapılacak veya yaptırılacaktır.
2. Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu malzeme/ekipmanlar işyerleri tarafından sağlanacaktır.
3. COVİD19 tanısı alan ya da COVİD19 temaslı olması nedeniyle takibe giren personelin en az 14 gün çalıştırılmaması esasına riayet edilecektir.
4. Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık semptomları olanlar ivedilikle ilgili sağlık birimine yönlendirilecektir.
5. AVM yönetimlerince, çalışan personelin tamamına COVİD19 virüsünün bulaşma şekli, etkileri, alınması gereken tedbirler, el hijyeni, uygun nitelikte tıbbi maske takılması, maskenin nemlenmesi ya da kirlenmesi halinde değiştirilmesi, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine dikkat edilmesi konuları başta olmak üzere gerekli eğitimler verilecek/verdirilecektir.
6. Personelin dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması kuralına riayet etmesi sağlanacaktır.
7. AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak, kumanya sunumları tek kullanımlık malzemelerle (tabak, çatal, kaşık, bardak vb.) yapılacaktır.
G) Denetim ve Eğitim Kuralları
1. AVM yönetimlerince, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı takip edilecek, denetlenecek ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla her AVM için Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/Sorumluları belirlenecektir.
36 / 107
2. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları her saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta olmak üzere alınan/alınacak tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendireceklerdir.
3. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından alınan tedbirler (alınan hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri ile) gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt altına alınacaktır. AVM’de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/pratik eğitimler verilecektir.
4. Valiliğimizce, içinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin de bulunacağı beş kişilik bir komisyon oluşturulacak ve bu komisyon tarafından AVM’lerin, Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara riayet edip/etmediklerinin denetlenmesi (haftada en az bir kez olmak üzere) sağlanacaktır.
Bu kapsamda;
AVM’lerin 11.05.2020 tarihinden sonra faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallar ve atıf yapılan mevzuatta yer alan tedbirlere göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca alınan bu kararların uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, denetimlerin yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12/05/2020
37 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 09/05/2020 Karar No : 2020 / 44

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 09/05/2020 Karar No : 2020 / 44
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 09/05/2020 tarihinde saat 10:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığımızın 08.05.2020 tarih ve 7785 sayılı “Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati derecede önemi haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 23.03.2020 tarih ve 5823 sayılı Genelgesi ile toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirler belirlenerek Valiliklere bildirilmiş ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca gerekli kararlar alınmıştı. Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır. Bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığımızca 08.05.2020 tarih ve 7785 sayılı Genelgede pandemi sürecinde uygulanması gerekli olduğu belirtilen hususlar İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzda değerlendirilerek aşağıdaki tedbirler alınmıştır;
1- Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili kurum, kuruluş veya odalar tarafından düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacaktır.
2- Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacaklardır.
3- Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak, ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecektir.
4- Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.
5- Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyeceklerdir.
6- Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacaktır.
7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır.
38 / 107
Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve mağduriyete neden olunmaması için kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri tarafından etkin şekilde denetlenmesi, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 09/05/2020
39 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 09/05/2020 Karar No : 2020 / 43

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 09/05/2020 Karar No : 2020 / 43
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 09/05/2020 tarihinde saat 10:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığımızın 08.05.2020 tarih ve 7784 sayılı “Uluslararası Yük Taşımacılığı” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarımızdan geçişler durdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi yasaklanmıştır. Ancak dış ticaretin devam etmesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan tır şoförleri başta olmak üzere, ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığının 09.04.2020 tarih ve 6360 sayı ile 27.04.2020 tarih ve 7172 sayılı Genelgeleri ile bildirilmiş ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca bu doğrultuda kararlar alınmıştı.
Gelinen aşamada Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının görüş ve önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 08.05.2020 tarih ve 7784 sayılı Genelgesiyle daha önce yayımlanan 6360 ve 7172 sayılı Genelgelerinin iptal edildiği belirtilerek, uluslararası yük taşımacılığı konusunda uygulanacak esaslar açıklanmıştır.
Uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere ilimiz içerisinde aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izni verilecektir.
A.TÜRKİYE'DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER
1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir.
2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.
4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde ayrılmaları sağlanacaktır (Bu süreler; yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48 saate kadar uzatılabilecektir).
40 / 107
5. Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
6. Türkiye’den transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.
7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi onaylanmayacaktır.
B. TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER
1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde,
a. Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;
i. Türk şoförlerin sağlık denetleme merkezlerince ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirimi yapılarak belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır. İkamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
ii. Yabancı şoförlere geçiş izni verilmeyecektir.
b. Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde;
i. Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınacak ancak uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında karantina süresinin bitmesini beklemeksizin yurt dışına çıkabileceklerdir. Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke dışına çıkmayacak şoförler ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlayacaklardır. Türk şoförlerin ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
ii. Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden en kısa sürede ülkemizden çıkış yapacaklarını taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin verilecektir. Yabancı şoförler, ülkemizde bulundukları süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklarını taahhüt edecektir.
iii. Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği ve ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince tebliğ edilecektir.
2. Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoförlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin
41 / 107
yerine getirilmemesi halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
4. Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin girişlerine öncelik verilecektir.
C. RO-RO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR
1. Genel olarak Ro-Ro taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede belirtilen tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecektir,
2. Taşucu- Tripoli, Mersin-Hayfa Limanları arasında yapılacak seferlerde ise şoförlerin gemiye binmesine müsaade edilecektir.
3. Gemilere binmesi 1 ve 2’nci maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir.
4. Ülkemize Ro-Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gereken uygulamaların eksiksiz olarak yerine getirilmesi için Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri başta olmak üzere; sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içerisinde hareket etmesi, gerekli görüldüğünde ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde karar alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 09/05/2020
42 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 08/05/2020 Karar No : 2020 / 42

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 08/05/2020 Karar No : 2020 / 42
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 08/05/2020 tarihinde saat 10:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında; İçişleri Bakanlığımızın 08.05.2020 tarih ve 7731 sayılı “Pazar Yerleri” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.
Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla ülke genelinde mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar İçişleri Bakanlığımızın 27.03.2020 tarih ve 5929 sayılı ile 31.03.2020 tarih ve 6095 sayılı Genelgeleri ile belirlenmiş; pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışına izin kısıtlanmasına yönelik gerekli kararların alınması için Valiliklerimiz talimatlandırılmış, bu genelgeler doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 27.03.2020 tarihli 13 nolu ve 01.04.2020 tarihli 20 nolu kararlarında ayrıntılar belirlenerek mahalle/semt pazarları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirler 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinden itibaren belirtilen kısıtlamaların kaldırılabileceğine ilişkin karar alınmıştır.
Yaşanan bu gelişmeler ve anılan pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca da öneriler dikkate alınarak, ilimiz genelinde mahalle/semt pazarlarında uygulanmak üzere aşağıda yer verilen kurallar belirlenmiştir:

1) Mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle kaldırılmıştır.
2) Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 27.03.2020 tarihli 13 nolu ve 01.04.2020 tarihli 20 nolu kararlarında mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacaktır.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin ilgili birimlerce sağlanması, İçişleri Bakanlımızın daha önceki Genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarımız ile getirilen kurallar çerçevesinde pazarların sürekli denetlenmesi, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 08/05/2020
43 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 07/05/2020 Karar No : 2020 / 41

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 07/05/2020 Karar No : 2020 / 41
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 07/05/2020 tarihinde saat 12:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında, İçişleri Bakanlığımızın 06.05.2020 tarih ve 7648 sayılı “65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası” konulu Genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;
İçişleri Bakanlığımızın 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi ile 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ile ise 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınmış ve uygulanmaktadır.
04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik ilgili genelgeler ile alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı yönelik vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 04.04.2020 tarihinden itibaren (31 gündür) uygulandığı göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde geçerli olmak üzere;
1) Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
2) Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,
3) Özellikle 10.05.2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasına,
44 / 107
4) Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına,
5) Alınan karar ve belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 07/05/2020
45 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 07/05/2020 Karar No : 2020 / 40

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 07/05/2020 Karar No : 2020 / 40
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 07/05/2020 tarihinde saat 11:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında, İçişleri Bakanlığı’nın 06.05.2020 tarih ve 7647 sayılı “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması” konulu genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızın 21.03.2020 tarih ve 5759 sayılı genelgesi ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri 21.03.2020 tarihi saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmuştu.

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alınmıştır.

11.05.2020 Pazartesi tarihi saat 09.00 itibariyle ilimiz genelinde; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri/faaliyetlerini sürdürebilmelerine aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde izin verilmiştir:

1) Bu iş yerleri 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.
2) Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.
3) Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.
4) Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.
5) Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.
6) İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerdir.
7) Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.
8) Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecekler ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven
46 / 107
kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecektir.
9) Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem her müşteri için tekrarlanacaktır.
10) Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacaktır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir.
11) Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.
12) Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.
13) Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.
14) Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin verilmeyecektir.

15) Ayrıca anılan iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanların, İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ve bu genelgeye dayanılarak Valiliğimizce çıkarılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile düzenlenen 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma kısıtlanmasından İçişleri Bakanlığımızın 05.04.2020 tarih ve 6238 sayılı Genelgesi kapsamında muaf olduklarından işyerleri ile illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılmasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 07/05/2020
47 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 05/05/2020 Karar No : 2020 / 39

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 05/05/2020 Karar No : 2020 / 39
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 05/05/2020 tarihinde saat 15:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında İçişleri Bakanlığı’nın 04.05.2020 tarih ve 7517 sayılı “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri” konulu genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak bu nedenle vaka sayısı buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak; böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durum toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgeleriyle; 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren uygulanmakta olan Büyükşehir statüsündeki 30 İl ve Zonguldak İline giriş/çıkış kısıtlaması uygulamasının, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmesi sonucunda;
- Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlamasının kaldırılması,
- Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerimize yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının yukarıda belirtilen 24 ilimizde devamı kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda;
1. İlimiz tüm sınır girişlerinde ateş ölçme başta olmak üzere gerekli kontrollerin yapılmasına devam edilmesine; yüksek ateş ve diğer Coronavirüs (Covid-19) semptomları gösteren bir durumla karşılaşılması halinde, ilgili kişilerin sağlık kuruluşlarına sevklerinin yapılmasına,
2. Şehir giriş-çıkışlarının kısıtlanması uygulamasının devam edeceği 24 il olan Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden seyahat izin belgesi olmadan gelerek ilimize giriş yapmak isteyenlere ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak geri çevrilmesine,
48 / 107
İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca alınan kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklık ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 05/05/2020
49 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 03/05/2020 Karar No : 2020 / 38

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 03/05/2020 Karar No : 2020 / 38
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 03/05/2020 tarihinde saat 16:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak bu nedenle vaka sayısı buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak; böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durum toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına bazı illere kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmıştır. İlgili genelgeler dikkate alınarak ilimiz genelinde geçerli olmak üzere Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 03.04.2020 tarihinde 23 ve 24 nolu kararlar alınmış ve uygulamaya konmuştur.
Yine İçişleri Bakanlığının 18.04.2020 tarih ve 7007 sayılı Genelgesi ile bahse konu kısıtlamanın süresi 03 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 24.00’a kadar uzatılmış, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca kısıtlamanın süresini uzatmaya yönelik 32 nolu karar alınarak yürürlüğe konmuştur.
Alınan tedbirler sonucunda salgının etkilerinde azalma ve vaka artış hızında bir düşüş trendine girilmiş buna karşın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi henüz ortadan kalkmamıştır.
İçişleri Bakanlığımızın 03.05.2020 tarih ve 7494 sayılı Genelgeleri ile; gelinen noktada vaka artış hızı, anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskin etkin bir şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu ve bu kapsamda, ilimiz de dahil bazı illere giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilmiştir.
İlimize giriş/çıkış kısıtlamalarının 03.05.2020 Pazar günü, saat 24.00 itibariyle sona erecek olması nedeniyle 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı açısından bir boşluk oluşacaktır.
Tedbirlerin uygulanmasında bir boşluk oluşmaması için; ilimize kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlamalar ( 23 ve 24 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımızda belirlenen çerçevede) 04.05.2020 Pazartesi günü, saat 24.00’a kadar uzatılmıştır. İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın ( 23 ve 24 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız ile belirlenen istisnalar hariç) belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esas olacaktır.
50 / 107
Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü, saat 24.00’dan sonra ilimize ilişkin giriş/çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı tekrar değerlendirilecektir.
Yukarıda belirtilen çerçevede, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca seyahat kısıtlamasına ilişkin alınan kararın uygulanmasında herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 03/05/2020
51 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 29/04/2020 Karar No : 2020 / 37

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 29/04/2020 Karar No : 2020 / 37
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 29/04/2020 tarihinde saat 11:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; ilimizin tamamını kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.

Bu kapsamda;
1- 30.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Mersin il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
a.1- Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmiştir.
a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
a.3- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacaktır.
b) 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacaktır.
01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.
c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
52 / 107
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
d) Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve ilçe sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
f) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
g) Bulunduğu yerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
h) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,
i) Oteller ve konaklama yerleri,
j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
k) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
m) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
ö) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü sebze-meyve halleri,
n) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
r) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,53 / 107
3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j) Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve 01.05.2020 Cuma günü 09.00-14.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
ö) Veteriner hekimler,
p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,
r) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
54 / 107
r) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
ş) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,
s) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallarda ve 03.05.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

• Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.
• Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
• Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
• Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır. 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
• Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (i) maddesi ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (p) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 30.04.2020 Perşembe günü saat 22:00'a kadar alınacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 29/04/2020
55 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 27/04/2020 Karar No : 2020 / 36

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 27/04/2020 Karar No : 2020 / 36
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 27/04/2020 tarihinde saat 09:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇK başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.

Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarımızdan geçişler durdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi yasaklanmıştır. Ancak İçişleri Bakanlığınca çıkarılan genelgelerde; dış ticaretin devam etmesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan tır şoförleri başta olmak üzere, ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esasların Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşlerine göre belirleneceği bildirilmiştir.
Uluslararası yük taşımacılığı konusunda Türk ve yabancı uyruklu sürücülerin ilimize giriş-çıkışlarına ve ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transit geçişlerine ilişkin usul ve esaslar İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09.04.2020 tarih ve 28 nolu kararı ile düzenlenmiştir.

İçişleri Bakanlığının 26.04.2020 tarihli Genelgesinin; ülkemiz ihracat/ithalat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörümüzün etkin bir şekilde çalışabilmesini teminine yönelik hükümlerine dayanarak, 09.04.2020 tarih ve 28 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararımızın ‘TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER’ başlıklı B bölümü aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.
B. TÜRKİYEYE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER
1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde ,
a. Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;
i. Türk şoförlerin sağlık denetleme merkezlerince ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirimi yapılarak belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır. İkamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
ii. Yabancı şoförlere geçiş izni verilmeyecektir.
b. Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde;
i. Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınacak ancak uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında karantina süresinin bitmesini beklemeksizin yurt dışına çıkabileceklerdir. Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke dışına çıkmayacak şoförler ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlayacaklardır. Türk şoförlerin ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
ii. Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin verilecektir. Ayrıca yabancı şoförler, ülkemizde bulundukları 72
56 / 107
saatlik süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklarını taahhüt edecektir.
iii. İlgili gümrük idaresince 72 saatlik süre; yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak 24 saate kadar uzatılabilecektir.
iv. Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği ve ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerce tebliğ edilecektir.
2. Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilimiz içerisinde Valiliğimiz ve ilgili Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoförlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
4. Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin girişlerine öncelik verilecektir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin alınan kararlar; Valiliğimiz, Kaymakamlıklar ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilecek ve çalışmaların ivedilikle planlanması yapılacak, tüm kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gerekli çalışmaları yapacaklardır.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. 27/04/2020
57 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 22/04/2020 Karar No : 2020 / 35

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 22/04/2020 Karar No : 2020 / 35
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22/04/2020 tarihinde saat 23:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.
Koronavirüsün yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İçişleri Bakanlığımızın 21.04.2020 tarih ve 7058 sayılı Genelgesi de dikkate alınarak İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca 2020/33 nolu karar ile ilimizin tümünü kapsayacak şekilde çeşitli tedbirler alınmıştır.

İlimizdeki zirai üretimin yoğunluğu dikkate alındığında;

1. Çiftçilerimizin mağdur olmaması adına zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatiflerinin, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 2020/33 sayılı kararının 3/p maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

2. Yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmelerin, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 2020/33 sayılı kararının 3/p maddesi kapsamında değerlendirilerek, sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 22/04/2020
58 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 22/04/2020 Karar No: 2020/34

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 22/04/2020 Karar No: 2020/34
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22/04/2020 tarihinde saat 10:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.
Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Bakanlığımız, Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda pek çok tedbiri hayata geçirmiştir.
Ramazan ayı, tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biridir.
Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca ilimiz genelini kapsayacak şekilde aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda;
1. Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,
2. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınmasına (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde değerlendirilecektir.),
3. Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına,
4. Ramazan davulcuları ile ilgili olarak;
İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlarda aşağıdaki hususlara riayet edilmesi önem taşımaktadır.
59 / 107
a. Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkânlarla sağlanması esas olacaktır.
b. (a) şıkkında belirtilen şart yerine getirilmediği müddetçe Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyecektir.
5. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak;
Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacaktır. (iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecektir.)
6. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için ilimizin dinamikleri de değerlendirilip bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri arttırılacaktır.
7. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecektir.
8. Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecektir.
9. Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimler artırılacak ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
10. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacaktır.
11. Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacaktır.
Ramazan ayının sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için, yukarıda belirtilen tedbirler görevli kuruluşlarca planlanıp uygulanacak, ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyon sağlanarak kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilecektir.
Alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 22/04/2020
60 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 21/04/2020 Karar No:2020/33

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 21/04/2020 Karar No:2020/33
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 21/04/2020 tarihinde saat 08:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İçişleri Bakanlığımızın 21.04.2020 tarih ve 7058 sayılı Genelgesi de dikkate alınarak İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca ilimizin tümünü kapsayacak şekilde aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.

Bu kapsamda;
1.22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

2.AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
a.1- Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmiştir.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
a.3- 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacaktır.

b) 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.
23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir
c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,

61 / 107
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
f) Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve ilçe sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
ğ) Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
i) Bulunduğu yerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,
k) Oteller ve konaklama yerleri,
l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
ö) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri sebze-meyve halleri,

3-İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) 23.04.2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları,
c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),
ç) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
ğ) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
h) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
62 / 107
ı) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
i) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
j) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,
k) Veteriner hekimler,
l) Ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,
r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ile 26.04.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

• Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olacaktır.
• Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
• Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
• Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır. 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
• Bu kararın (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (i) maddesi ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (p) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 22.04.2020 Çarşamba günü saat 22:00'a kadar alınacaktır.


Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 21/04/2020

63 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 18/04/2020 Karar No: 2020/32

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 18/04/2020 Karar No: 2020/32
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 18/04/2020 tarihinde saat 21:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.
Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid­19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 ile 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı Genelgeleriyle sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak için Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar sınırlandırılmış/yasaklanmış ve bu durumların istisnaları belirlenmişti.
Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam etmektedir. Bu salgının/bulaşın halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş­çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığımızın 03.04.2020 tarih ve 6235 ile 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı Genelgeleriyle çizilen çerçevede, İçişleri Bakanlığımızın 18.04.2020 tarih ve 7007 sayılı Genelgesi de dikkate alınarak İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması gerek duyulmuştur.
1­ İlimiz için sınırlarımızdan kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacaktır.
2­ İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esas olacaktır.
3­ Şehir giriş­çıkış kısıtlamasına yönelik İçişleri Bakanlığımızın 03.04.2020 tarih ve 6235 ile 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı Genelgeleriyle belirlenen istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18/04/2020
64 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 16/04/2020 Karar No:2020/31

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 16/04/2020 Karar No:2020/31
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 16/04/2020 tarihinde saat 17:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.
Bu kapsamda;
1- 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,
b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.),
d) Kaymakamlıklarımız tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
f) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
65 / 107
h) Bulunduğu yerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,
i) Oteller ve konaklama yerleri,
j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
k) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),
l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla),
j) Veteriner hekimler,
k) Ekmek dağıtımında görevli olanlar,
l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
o) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
ö) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,
66 / 107
p) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
r) 19.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.
.Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilenler hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü itibariyle geçerli olacaktır.
.Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
.Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
.Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
.Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (h) maddesinde izin verilmesi şartı ile üretime devam edebileceği belirtilen işletme ve tesisler ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (ö) maddesi kapsamında tarımsal üretimin devamlılığını aksatmayacak ve bölgesel özelliklerini de göz önünde bulunduran nitelikte kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 16.04.2020 Perşembe günü saat 22:00’a kadar alınacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Söz konusu kararlar Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16/04/2020
67 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 10/04/2020 Karar No:2020/30

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 10/04/2020 Karar No:2020/30
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 10/04/2020 tarihinde saat 23:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.
Bu kapsamda ilgi Genelge ile alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararlaştırılmıştı.
Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerek duyulmuştur;
Bu kapsamda;
1- 10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri vb.)
e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre kaymakamlıklarımız tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
i) Oteller ve konaklama yerleri,
68 / 107
3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR
a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,
b- TBMM çalışanları,
c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d- Acil çağrı merkezler çalışanları,
e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan bölümlerinde görevli olanlar,
l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n- Kızılay’a yapılan kan ve plazma bağışı için olan dahil zorunlu sağlık randevuları olanlar,
o-Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılayacak çalışanlar,
p- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.
Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.
Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehiriçi toplu ulaşımlarını teminen Belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Söz konusu kararlar Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10/04/2020
69 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 09/04/2020 Karar No: 2020/29

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 09/04/2020 Karar No: 2020/29
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 09/04/2020 tarihinde saat 18:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına bugüne kadar ilgili Bakanlıklarımız, Valiliğimiz, kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alınmış ve uygulanmıştır.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızın Genelgesi ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmış ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca da bunun uygulanmasına yönelik kararlar alınmıştır.

01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına ilimiz sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesinin bir ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.

Bu nedenle, ilimiz genelinde, 01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukarıda yer verilen özel gereksinimleri sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençlerimizin İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve uygulamalarımız ile getirilen yasaklamadan muaf tutulmalarına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyerek çocuk ve gençlerimiz ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesi hususu;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir. 09/04/2020
70 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 09/04/2020 Karar No: 2020/28

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 09/04/2020 Karar No: 2020/28
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 09/04/2020 tarihinde saat 13:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.

Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarımızdan geçişler durdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi yasaklanmıştır. Ancak İçişleri Bakanlığınca çıkarılan genelgelerde; dış ticaretin devam etmesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan tır şoförleri başta olmak üzere, ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esasların Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşlerine göre belirleneceği bildirilmiştir.
Bu kapsamda, uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş­çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izni verileceğine dair düzenleme yapılmıştır. İçişleri Bakanlığımızca düzenleme yapılan bu hükümler çerçevesinde ilimiz genelinde aşağıdaki uygulamalara yer verilecektir;

A. TÜRKİYE'DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER
1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir.
2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Şoförlerin ilimiz içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.
4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde ayrılmaları sağlanacaktır. (Bu süreler; yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48 saate kadar uzatılabilecektir).
5. İlimiz genelinde gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde Valiliğimiz ya da ilgili Kaymakamlıklarımızca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
6. Türkiye içinde transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin taahhütname giriş kapılarımızda alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.
7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi onaylanmayacaktır.

B. TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER
1. Koronavirüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilemeyecektir.
2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek
71 / 107
gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği bildirilecek, ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince şoförlere tebliğ edilecektir.
a) Şoförlerin Türk uyruklu olması halinde; Sağlık Bakanlığı birimlerince muayene edildikten ve ikametgâhında 14 günlük ev karantinasını kabul ettiklerini belirten taahhütnameyi imzaladıktan sonra ülkemize giriş yapmalarına izin verilecek, ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
b) Şoförlerin Yabancı uyruklu olması halinde; taşıma işlemlerinin izole alanda şoför değişimi ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle yapılması, mümkün olmaması halinde ise 14 günlük karantina süresini bekledikten sonra ülkemize girişlerine izin verilmesi sağlanacaktır.
c) Gümrük idarelerince; ülkemizde yük bırakacak yabancı şoförlerin geçecekleri güzergâhlar ve azami süreler, yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar da göz önünde bulundurularak belirlenecek ve araçların ilimiz içerisindeki mola güzergâhlarında Valiliğimiz ya da Kaymakamlıklarımız tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan yabancı şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.
d) Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan yabancı araçların/şoförlerin girişlerine şoför değişimi veya dorse/yük değişimi, yapılması mümkün değilse gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli koruyucu tedbirleri almak şartı ile 14 günlük karantina süresi beklenmeden izin verilebilecektir.
e) Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler, belirlenecek izole alanlarda 14 günlük karantina süresini beklemeksizin gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan ve araçları dezenfekte edildikten sonra ülkemize girebilecektir. Bu madde kapsamında Ülkemizde yük bırakacak şoförlere, bu Genelgenin A bölümünün ilgili maddeleri uygulanacak; 4. madde ise gidecekleri güzergâhlar doğrultusunda uygulanacaktır.

C. TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPACAK ŞOFÖRLER
1. Türk şoförlerin bu Genelgenin B bölümü 3. maddesi (a) fıkrası uyarınca ev karantinasında kalmaları gereken süreyi tamamlamadıklarının tespit edilmesi halinde çıkışlarına izin verilmeyecektir,
2. Türk uyruklu şoförlerin çıkış kapısına geldiklerinde beraberlerinde maske, dezenfektan malzemeleri, uzun süre yetecek gıda maddesi bulundurmaları istenecek ayrıca şoförlere varış ülkelerinde ve güzergâh boyunca kimseyle temas etmeden, sosyal mesafeyi koruyarak iletişim kurması ve yüklerini boşaltarak vakit kaybetmeden geri dönmeleri konusunda uyarıda bulunulacaktır.
3. Yabancı şoförlerin çıkışlarında, Genelgede belirtilen kurallara uyup uymadığı kontrol edilecek, kurallara uyulmadığı tespit edilir ise İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından cezai işlem uygulanıp yurda tekrar girişleri engellenecektir.
72 / 107
D. RO­RO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR
1. Ro­Ro taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede belirtilen tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecektir,
2. Gemilere binmesi 1. maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir.
3. Ülkemize Ro­Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır.Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin kararlar; Valiliğimiz, Kaymakamlıklar ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilecek ve çalışmaların ivedilikle planlanması yapılacak, tüm kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gerekli çalışmaları yapacaklardır.


1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. 09/04/2020
73 / 107

Mersin İli Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı - Karar Tarihi: 08/04/2020 Karar No: 2020/27

Mersin İli Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı - Karar Tarihi: 08/04/2020 Karar No: 2020/27
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 08/04/2020 tarihinde saat 13:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı.

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenleme hayata geçirilmiştir. Düzenleme sonrası sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntılar yaşandığı sahadan tarafımıza iletilmiştir. Bununla birlikte anılan iş ve işlemler, sağlığın teşviki ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması yönünden son derece önemli olup, halen içinde bulunduğumuz COVİD-19 pandemisi sürecinde de sürekliliğinin sağlanması gereklidir.

Her ne kadar düzenlemede istisna olarak tanımlanmamış olsa da sağlık hizmeti almak üzere sokağa çıkılması kapsam dışındadır. Sağlık hizmetine erişim için özellikle hassas gruplara yönelik işlemlerin devamlılığının sağlanması özel önem arz etmekte olup, şartlar normal hale gelene kadar konuyla ilgili çalışmaların aşağıda yer alan haliyle yürütülmesi için il genelinde gerekli tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1- Bu işlemler için, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmeleri için gerekli kolaylıkların sağlanması ve konuyla ilgili güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesi,

2- Birime gelen gebe, lohusa, bebek ve çocuklar için diğer hastalarla aynı ortamda bulunmayacak biçimde belirlenen bir zaman diliminde ve özel bir alan oluşturup, gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,

3- Ertelenemeyecek bazı hizmetlerin (yüksek riskli gebelik varlığı, topuk kanı sonucunun hastalık açısından şüpheli çıkmasına bağlı olarak tekrar topuk kanı istendiği durumlar, ertelenemeyecek aşı olması durumu vb) verilmesi gereken grubun karantinada olması durumunda, kendisi ve aile için gerekli önlemleri almış ilgili ilçe sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık personelinin evde bu işlemleri gerçekleştirmesine izin verilmesi hususlarında;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. 08/04/2020

74 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı; Karar Tarihi: 07/04/2020 Karar No:2020/26

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı; Karar Tarihi: 07/04/2020 Karar No:2020/26
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 07/04/2020 tarihinde saat 15:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek için ülkemiz genelinde 14.03.2020 tarihinden itibaren tüm eğitim faaliyetleri ve bu kapsamda hayat boyu öğrenme kurumlarınca açılan tüm kurslar tatil edilmiştir. İlimizde bulunan tüm sağlık kurumları ile resmi kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyabileceği koruyucu maske, ameliyat maskesi, ameliyat önlüğü, dezenfektan ve kolonya gibi diğer koruyucu sağlık ürünlerinin üretiminin yapılabilmesi için;

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları ve Halk Eğitim Merkezlerinin yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler marifetiyle kişisel koruyucu önlemleri almak, izolasyon ve Sağlık Bakanlığı standart kurallarına uymak kaydı ile ihtiyaç süresince faaliyetlerine devam ederek söz konusu koruyucu sağlık ürünleri üretimini sürdürmelerine;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir. 07/04/2020BAŞKAN ÜYE ÜYE
İbrahim KÜÇÜK Dr. Sinan BAHÇACI Mersin Büyükşehir Belediyesi
Vali Yardımcısı İl Sağlık Müdürü
ÜYE ÜYE ÜYE
Çevre ve Şehircilik İl Müd. İl Milli Eğitim Müd. İl Tarım ve Orman Müd.
ÜYE ÜYE ÜYE
Tabib Odası Tem. Eczacı Odası Tem. Sahil Sağlık Denetleme Merk. Tab.ÜYE
Akdeniz Böl. Komutanlığı

75 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi: 05/04/2020 Karar No: 2020/25

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi: 05/04/2020 Karar No: 2020/25
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 05/04/2020 tarihinde saat 11:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek için Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 03.04.2020 tarih ve 23 nolu karar ile bazı yeni tedbirler alınmış ve uygulanılmaya başlanılmıştır.

Bu kapsamda 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda ülke genelinde uygulamada bazı tereddütler yaşandığı görülmektedir. Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızın 05.04.2020 tarihli genelgeleri doğrultusunda aşağıda belirtilenlerin kapsam dışı tutulmaları gerektiği değerlendirilmiştir.

Buna göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
2- Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
3- Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri,

03.04.2020 tarih ve 23 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararımız ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacaktır. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır.

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili kararlara eksiksiz olarak uyulması gerekmektedir.


Söz konusu kararlar Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 05/04/2020
76 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 04/04/2020 Karar No: 2020 / 24

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 04/04/2020 Karar No: 2020 / 24
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 04/04/2020 tarihinde saat 17:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı.

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirleri için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızın 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca 03.04.2020 tarih ve 23 nolu kararla çeşitli tedbirler alınmıştı.

Uygulamalar ve yaşanan gelişmeler sonucu aşağıdaki ek kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1.Giriş-çıkış sınırlandırılan ilimizde, zorunlu kamu hizmeti nedeninin bir parçası durumundaki askerlik görevinin ifası nedeniyle bulunan ve terhis olup ilimizde ikametleri olmaması nedeniyle kalamayacak olanların ilimizden ayrılmalarında sakınca görülmeyenlerin ilimizden çıkışlarına Seyahat İzin Belgesi ile izin verilecektir.

Ayrıca giriş-çıkış sınırlandırılan illerimizde toplu ulaşım seferleri iptal edildiği için bu vatandaşlarımızı özel araç ile almak için ilimize gelecek bir kişinin ilimize girmesine; başka ilden terhis olup ikameti ilimizde olan askerler için de askerin terhis olduğu ile gitmek üzere bir kişinin ilimizden ayrılmasına Seyahat İzin Belgesi ile izin verilecektir. Bu amaçla izin verilen kişilerin en kısa sürede geldikleri ile dönmeleri zorunludur.

2.Tahliye olan tutuklu ve hükümlüler için de 1.maddedeki uygulama aynen geçerli olacaktır.

3.İlimizde Covit19 dışındaki bir ölüm nedeni ile vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerinin, cenaze aracı veya ambülans ile ilimiz dışındaki memleketlerine götürmelerine Seyahat İzin Belgesi ile izin verilecektir. Bu kapsamda izin verilecek kişi sayısı en fazla 4 kişi ile sınırlı olacaktır.

4. 2020/23 nolu Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararımızın 2/f maddesi gereğince giriş/çıkışları sınırlandırılan kişilerin, ticari sözleşme imzalamak gibi ticari faaliyetin devamı niteliğindeki ilimize giriş çıkışlarına Seyahat İzin Belgesi ile izin verilecektir.


Yukarıda alınan ve ilimiz genelinde geçerli olacak kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyet oluşmaması için ilgili kararlara eksiksiz olarak uyulması gerekmektedir.
77 / 107
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.
Söz konusu kararlar Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 04/04/2020
78 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 03/04/2020 Karar No: 2020/23 (1. Sayfa/2 Sayfa)

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi	: 03/04/2020 Karar No: 2020/23 (1. Sayfa/2 Sayfa)
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 03/04/2020 tarihinde saat 22:00’da Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı.

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirlerimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.

1- Mersin il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştur.

2- İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esas olacaktır.
İlimizden giriş/çıkışlara aşağıda belirtilen durumlarda izin verilebilecektir.
a-) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla ilimize giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar ilimizden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan ilimize giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.
b-) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilimizde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. c-) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile ilimize giriş/çıkış yapabileceklerdir.
79 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 03/04/2020 Karar No: 2020/23 (2. Sayfa/2 Sayfa)

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi	: 03/04/2020 Karar No: 2020/23 (2. Sayfa/2 Sayfa)
d-) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda ilimize giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
e-) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle ilimize giriş/çıkış yapabileceklerdir.
f-) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Mersin Valisinin başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulları” nın önerileri doğrultusunda ilimizin özel durumu göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik ve Kaymakamlıklarımız tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile ilimize giriş/çıkış yapabilecektir.

3- İlimiz genelinde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştır.

4- İlimiz genelinde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerlidir.

5- İlimiz genelindeki meydan, sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.

6- Bu kararların uygulanmasına 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren derhal başlanacaktır.

Yukarıdaki kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyet oluşmaması için ilgili kararlara eksiksiz olarak uyulması gerekmektedir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.


Söz konusu kararlar Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 03/04/2020
80 / 107

MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 03/04/2020 KARAR NO: 2020 / 22

MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI KARAR TARİHİ	: 03/04/2020 KARAR NO: 2020 / 22
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 03/04/2020 tarihinde saat 15:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı.

Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemenin en temel yolu vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Bunu sağlamak için birçok tedbir alınmakta ve uyulması gereken kurallar belirlenerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki tedbirlerin alınması ve uygulanması, görevli ve yetkili kurum ile kuruluşlarca gereğinin yerine getirilmesi uygun görülmüştür:

1. Liman sahasında görev yapan Kurum ve Kuruluşlara (iç/dış) ait tesislerin ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli aralıklarla yapılmasına devam edilmesi,
2. Liman sahasına A Kapıdan giriş yapan tüm kullanıcıların Limana her girişte ateş ölçümlerinin yapılmasının devamına,
3. RO-RO gemilerinde çekicisi ile birlikte gelen tırların (komple araçların) şoför kabinlerinin dezenfekte edilerek şoförlere tesliminin sağlanmasının devamına,
4. Limana yanaşmak üzere gelen gemilerin köprü üstü dezenfeksiyon işleminin geminin kılavuz kaptan talebi öncesinde olmak şartıyla gemi acentesi/gemi kaptanı vasıtasıyla sağlanmasına,
5. Liman sahasına yanaşan gemilerden, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Mersin Sahil Sağlık Denetleme Merkezince gerekli görülenlerinin yaşam mahalleri ve ihtiyaç duyulan alanlarının Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen şirketler tarafından olmak şartıyla gemi acentesi/gemi kaptanı vasıtasıyla dezenfeksiyonunun sağlanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu kararlar Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 03/04/2020


81 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 02/04/2020 Karar No:2020/21

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı - Karar Tarihi: 02/04/2020 Karar No:2020/21
Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 02/04/2020 tarihinde saat 22:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı.
Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemenin en temel yolu vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Bunu sağlamak için birçok tedbir alınmakta ve uyulması gereken kurallar belirlenerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ülkemiz genelinde PTT aracılığıyla hane başı 1.000 TL. ödemeleri 01.04.2020 tarihinden itibaren başlamıştır.
Ancak birçok ilde olduğu gibi vatandaşların aynı anda müracaat için PTT şubelerine gitmesi nedeniyle yoğunluk ve bu özel döneme ait yakın temas içinde bekleme görüntüleri oluşturmasının ilimizde de yaşanması muhtemeldir.
Öngörüldüğü üzere bu durum bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımız açısından ciddi risk oluşturacaktır.
Bu nedenle, yapılacak ödemelerin vatandaşlarımıza PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerimiz vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılmasının salgını önlemeye yönelik tedbirlerden biri olabileceği düşünülmektedir.
Salgın riskinin azaltılmasına yönelik alınan önlemlere ilave olarak il genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki tedbirler kararlaştırılmıştır.

1. Ödemelerin dağıtımında görev yapmak üzere; PTT görevlileri, kolluk mensupları (emniyet ve jandarma) ile bekçilerin mutemet olarak görevlendirilmeleri ve hak sahiplerine ödemelerin ikametlerinde gerçekleştirilmesine yönelik tüm planlamaların yapılarak tedbirlerin ilgili birimlerce alınmasına,

2. İlimiz genelinde Valiliğimiz ve kaymakamlıklarca yapılacak planlama kapsamında dağıtılacak bu yardımın hak sahiplerine adreslerinde teslim edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu kararlar Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 02/04/2020
82 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi: 01/04/2020 Karar No: 2020/20

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi: 01/04/2020 Karar No: 2020/20
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 01/04/2020 tarihinde saat 11:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı.

Çin'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasına yönelik kurulumuzca daha önce kararlar alınmıştır.

Ancak başta geleneksel olarak haftanın belli bir günü toplanan pazarlar olmak üzere sahada uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına ilgi kararlarımız kapsamında alınması gereken tedbirlerin istenilen seviyede uygulanmadığı görülmektedir.

Bu nedenle daha önceki kararlarımızda belirtilen talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, ayrıca ilave olarak pazar kurulacak günlerde pazar yerlerinin veya pazar kurulacak alanların (cadde/sokak/meydan vb.) aşağıda belirtilen esaslar dahilinde faaliyetlerini yürütmesi sağlanmalıdır.

1­ Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç­gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş­çıkışlar engellenmelidir.
2­ Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmalıdır.
3­ Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir.
4­ Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmalıdır.
5­ Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanmalıdır.
6­ Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmalı; bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmalıdır.
7­ Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususunun belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmelidir.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla yukarıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. İlimiz genelinde bu kararlar doğrultusunda çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması, belediye zabıtası yeterli olmadığı takdirde kolluk personeli ve/veya ekipmanlarından yararlanılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, alınan kararların sürekli denetlenmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

Söz konusu kararlar Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.
01/04/2020
83 / 107

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi : 31/03/2020 Karar No: 2020/19

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar Tarihi	: 31/03/2020 Karar No: 2020/19
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 31/03/2020 tarihinde saat 11:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlamaktır. Ancak son dönemlerde özellikle Büyükşehirlerden ülkemizin değişik yerlerine büyük bir hareketlilik olduğu ve bu hareketliliğin virüsün bulaşıcılığını artıracağı anlaşılmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda; yaşanan salgının biran önce engellenmesi, toplum sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.


Bu kapsamda;
1- Mevcut kontrollerin artırılarak her türlü vasıta ile (motorlu, motorsuz, bisiklet vb gibi özel araçlar dahil) seyahat eden kişilerin, şehirlerin girişlerinde oluşturulacak kontrol noktalarında durdurulması,
2- Araçlarda bulunan herkesin sağlık kontrolüne tabi tutulması,
3- Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınması,
4- Karantinaya alınmasına ihtiyaç duyulmayan ve şehirlerarası seyahat eden tüm kişilerin ise varış illerindeki ikametlerinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulmalarını sağlayacak şekilde kimlik, adres, iletişim vb bilgilerinin kayıt altına alınıp, kendilerine uygulanacak tedbirlere uyacağına dair taahhütlerinin sağlanması ve tebliğ edilmesine,
5- İl dışından gelen vatandaşların 14 gün evde kalmadıkları konusunun; ilgili kaymakamlık, sağlık, kolluk ve muhtar marifetiyle sıkı bir şekilde kontrol ve takibinin yapılmasına,

İlimiz genelinde bu kararlar doğrultusunda çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanmasından ilgili kurumlar sorumlu olup, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

Söz konusu kararlar Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.
31/03/2020
84 / 107

28.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/18 (Tek Sayfa)

28.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/18 (Tek Sayfa)
85 / 107

28.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/17 (Tek Sayfa)

28.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/17 (Tek Sayfa)
86 / 107

28.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/16 (2 Sayfa, 1. Sayfa)

28.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/16 (2 Sayfa, 1. Sayfa)
87 / 107

28.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/16 (2 Sayfa, 2. Sayfa)

28.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/16 (2 Sayfa, 2. Sayfa)
88 / 107

27.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/15 (2 Sayfa, 1. Sayfa)

27.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/15 (2 Sayfa, 1. Sayfa)
89 / 107

27.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/15 (2 Sayfa, 2. Sayfa)

27.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/15 (2 Sayfa, 2. Sayfa)
90 / 107

27.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/14

27.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/14
91 / 107

27.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/13 (2 Sayfa, 1. Sayfa)

27.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/13 (2 Sayfa, 1. Sayfa)
92 / 107

27.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/13 (2 Sayfa, 2. Sayfa)

27.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/13 (2 Sayfa, 2. Sayfa)
93 / 107

26.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/12 (Tek Sayfa)

26.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/12 (Tek Sayfa)
94 / 107

26.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/11 (Tek Sayfa)

26.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/11 (Tek Sayfa)
95 / 107

25.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/10 (Tek Sayfa)

25.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/10 (Tek Sayfa)
96 / 107

24.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/9 (Tek Sayfa)

24.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/9 (Tek Sayfa)
97 / 107

23.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/8 (Tek Sayfa)

23.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/8 (Tek Sayfa)
98 / 107

22.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/7 (2 Sayfa, 1. Sayfa)

22.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/7 (2 Sayfa, 1. Sayfa)
99 / 107

22.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/7 (2 Sayfa, 2. Sayfa)

22.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/7 (2 Sayfa, 2. Sayfa)
100 / 107

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/6 (2 Sayfa, 1. Sayfa)

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/6 (2 Sayfa, 1. Sayfa)
101 / 107

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/6 (2 Sayfa, 2. Sayfa)

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/6 (2 Sayfa, 2. Sayfa)
102 / 107

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/5 (2 Sayfa, 1. Sayfa)

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/5 (2 Sayfa, 1. Sayfa)
103 / 107

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/5 (2 Sayfa, 2. Sayfa)

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/5 (2 Sayfa, 2. Sayfa)
104 / 107

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/4 (Tek Sayfa)

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/4 (Tek Sayfa)
105 / 107

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/3 (Tek Sayfa)

21.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/3 (Tek Sayfa)
106 / 107

19.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/2 (Tek Sayfa)

19.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/2 (Tek Sayfa)
107 / 107

18.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/1 (Tek Sayfa)

18.03.2020 Tarihli Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/1 (Tek Sayfa)
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

Mersin Haber ,Mersin


Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
Mersin’in Yenişehir İlçesinde Veresiye Ürün İsteyen Şahıs İsteği Gerçekleşmeyince Dehşet Saçtı, Büfe Sahibi Yaralandı
Mersin’in Eşsiz Lezzetleri Diyarbakır’da Dünyaya Tanıtılıyor, ‘2. Mezopotamya Turizm Ve Gastronomi Fuarı’nda Mersin Rüzgarı
Sektör Temsilcileri, Üniversiteliler Ve Gençler Vahap Seçer Öncülüğünde Kurulan ‘Kariyer Merkezi’ Zirvesinde Buluştu
Türkiye ‘Su Stresi’ Altındaki Bölgeler Arasında, MESKİ Kuraklık Ve Su Kıtlığı Tehlikesi’ne Karşı Önlem Alıyor
Başkan Seçer, CHP Yenişehir Danışma Kurulu Toplantısı’na Katıldı: “Hem Türkiye’de Hem De Şehrimizde Çok Değerli Bir Sonuç Aldık”
Carettalar Şampiyonluğa Doğru İlerliyor, MSK Rakibi Sigortam Net’i 66-86 Farkla Yendi
Mersin Büyükşehir’in ‘Sporbüs’ü Bu Kez Silifke Kabasakallı Mahallesi’nde
Büyükşehir Öğrencilere Sosyal Ve Akademik Alanda Destek Veriyor, Tarsus Merci Danışmanlık Merkezi, Uzman Kadrosuyla Öğrencilerin Yanında
Büyükşehir Tarsus Gençlik Kampı Sosyal Aktivitelerin Merkezi Olmaya Devam Ediyor, Tarsuslu Motorlu Kadınlar Kulübü, İlk Etkinliğini Gençlik Kampı’nda Gerçekleştirdi
Başkan Seçer, ‘62. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür Ve Sanat Festivali’ne Katıldı; “Büyükşehir Belediyesi İle Mut Belediyesi Her Zaman Yan Yana Olacak”