Tarsus Müftüsü Dr.Hayri Erenay 3. İlçe Müftüleri Kongresinde Sunum Yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara-Kızılcahamam ’da düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi değerlendirme oturumunun ardından sona erdi.

07 Mart 2019 Perşembe, 17:27
Tarsus Müftüsü Dr.Hayri Erenay 3. İlçe Müftüleri Kongresinde Sunum Yaptı
-

3 gün süren kongreye Diyanet'in üst düzey yöneticileriyle birlikte Türkiye genelinde görev yapan tüm ilçe müftüleri katıldı.
“Değişen Dünya da Değerlerin Korunmasında Diyanet” ana başlığıyla 4 Mart’ta başlayan ve 3 gün süren 3. İlçe Müftüleri Kongresin görüş öneri ve tavsiyeler bölümünde kürsüye davet edilen Tarsus Müftüsü Dr. Hayri Erenay Diyanet’in iş ve işleyişi ile ilgi birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.
Tarsus Müftüsü Dr. Hayri ERENAY; “Düzenlenen bu kongre, bir araya gelmek ve kendi muhasebemizi yapmak açısından son derece önemlidir. Burada konuşulanlar ışığında eksiklerimizi görerek bu eksiklerimizi gidermek için çaba sarf edeceğiz. Toplumun dini ve manevi hayatına hizmette müftülerimize büyük görevler düşmektedir. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken bu bilinçle hareket etmeliyiz” diyerek aşağıdaki tespitlerini kürsüden dile getirdi.
TARSUS MÜFTÜSÜ DR. HAYRİ ERENAY’IN 3. İLÇE MÜFTÜLER KONGRESİ SUNUMU İSE ŞÖYLE
1-Halkımızın Oruç, namaz gibi ibadetlerini ifa ederken Başkanlığımızın takvimleri esas alınmalıdır. Bunun dışında kalan takvimlerin de Diyanet İşleri Başkanlığımızın takvimleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
2- 4-6 grubu öğrenci kayıtlarında Diyanet İşleri Başkanlığımızın veri tabanı ile Milli Eğitim Bakanlığının veri tabanı eşgüdümlü hale getirilmeli.
3- Özellikle Kur’an kursu öğreticisi alımlarında Lise mezunu veya açıköğretim 2 yıllık mezunların istihdamına Formasyon şartı getirilmelidir.
4- Taşra- Merkez iletişiminde Özel Kalem engeline çözüm bulunmalıdır.
5- Fetö’dendevralınan okulların Diyanet Vakfına devri sağlanarak Özel İmam-Hatip orta ve Liseleri açılmalıdır.
6- Müftü, Vaiz, Murakıp, İmam-Hatip, Müezzin Kayyım, Kur'an Kursu Öğreticisi başta olmak üzere Din Hizmetleri sınıfında çalışan tüm personelin Emeklilik göstergeleri ve ücretleri yeniden düzenlenmelidir.
7- Vakıf camileri ve müştemilatının idari yetkileri müftülüklere devredilmelidir. Şartlı bağış yapılıp, büyükşehir yasaları gereği belediyelere geçen cami, tarla ve arsaların Diyanet Vakfına devri sağlanmalıdır.
8- Yeni-Yakın Fetö tehlikelerine karşı Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve Taşra teşkilatları daha aktif olmalıdır.
9- 15 Temmuz gecesi sela talimatını harfiyen yerine getiren ve demokrasi meydanlarını boş bırakmayanlar ve müteşekkir olunduğunun taşra personeline deklare edilmelidir.
10- Merkezi ezan sistemine asla geri dönülmemelidir. Anasır-ı İslam’ın yerel dillerine yapılan Kur’an meallerinin Latince değil Osmanlıca alfabesi ile devam etmesi gereklidir.
11- Tüm Diyanet çalışanlarının Diyanet Hizmeti tazminatı almaları sağlanmalıdır.
12- Teşkilat içerisinde dünyevileşme, doyumsuzluk ve mutsuzluğun nedenleri araştırılmalı, çözüm yolları üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.
13- Fetö den doğan boşluğa milli ve yerli hassasiyetleri olan alternatif özel okullarla acilen çözüm getirilmelidir.
14-Gönüllü STK lar ve Vakıflarca Özel İmam-Hatip Fen Liseleri ve ortaokulları kurulmasının önü açılmalıdır.
15- Taşrada her İHL de, “Hadissiz ve sünnetsiz Kur’an mealcilği”ni savunan kimi akımlara mensup meslek dersi öğretmenleri bulunmaktadır. Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ile İrtibata geçilmeli, ve bunlar hakkında gerekli işlemlerin tesis edilmesi sağlanmalıdır.
16- Cami temizliklerine katkı sağlayan belediyelerin Tabela asma taleplerine standart getirilmelidir.
17- KYK ve 4-6 Yaş grubu kayıtlarında öğrenci sayısı 7’e indirilmelidir. Tek şubeye iki personel tanımlanarak ablalık konusu çözümlenmelidir.
18- Halk Eğitim Müdürlüklerindeki Elif-Bamodülü ve diğer din hizmetlerine yönelik modüllerde Diyanet İşleri Başkanlığının personel seçme ve görevlendirme usul ve uygulanmaları sağlanmalı Halk Eğitim Merkezleri bir pay-pass olmaktan çıkarılmalıdır.
19- Fahri görevlendirmelerde, 657 sayılı devlet memurları kanununda Vekil öğretmenlere uygulanan usuller baz alınmalıdır. Ücret ve SGK tahakkukları iyileştirilmelidir.
20- İlçe Müftülerine yönelik olarak gönüllülük esaslı 45’er günlük süreyle Klasik İslami metinler hizmet içi eğitimi verilmelidir. (Akaid Usulü, Fıkıh Usulü, Tefsir Usulü, Hadis Usulü, Tasavvuf Tarihi gibi..)
21- Türkiye de son dönemlerde yaygınlaşan ve uyuşturucu kadar tehlikeli olan ve Dünya Kiliseler Birliğinin zımmen desteklediği “Deizm” e karşı etkili ülke geneline eşgüdümlü projeler geliştirilmeli
22- Cumhuriyet dönemi gönül ve kanaat önderlerinin hayatları külliyat olarak basılmalı ve tüm din ateşelikleri ve müftülüklere dağıtımı yapılmalıdır. (Said Nursi, Esat Erbili, Süleymah Hilmi Tunahan, Mehmet Zahit Kotku, AbdulhakimArvasi ve M. Sami Ramazanoğlu gibi kanaat önderlerinin hayat biyografileri acilen basılmalıdır.)
23- TDV tarafından taşradan toplanan zekatların %30’u geri talep edilmektedir. Bu uygulama Vakıf şartlarına aykırı olduğundan derhal kaldırılmalıdır.
24- Çeşitli grupların, yada dini oluşum şekli verilmiş grupların camilere alternatif Cuma kılmaları önlenmelidir. Bu şekilde kılınan namazların İslam fıkhına göre gerekli şartları taşımadığı için sahih olmadığı kamuoyuna deklare edilmelidir.
25- Bir kısım belediye ve yerel oluşumların Diyanet dışındaki gruplarla cenaze ve mezarlık ekibi oluşturulmasının önüne geçilmeli, bu uygulamanın yeni Fetö oluşumuna sebep olacağı kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
26- Sahte peygamber, sahte Mesih, sahte evliya kavramları titiz bir dil ile topluma anlatılmalı, bu kavramların İslam örfündeki karşılıklarının yıpratılmamasına dikkat edilmelidir.
27- KYK ile yapılan protokolün bir benzeri Genel Kurmay Başkanlığı ile de yapılıp kışlalarda bir proje kapsamında din eğitimi verilmelidir.
28- Memur ve Veri Hazırlama kadrolarında görevli personelin alanıyla ilgili yılda en az bir kez 15 günlük hizmet içi eğitime alınması sağlanmalıdır.
29-İbadet yerlerinin durumunu düzenleyen ilgili kanundaki “İbadethane” kavramı yerine "Cami" kavramı yazılıp acilen değiştirilmelidir.
30- İlahiyat Fakültesi mezunu ve formasyon eğitimi almış Kur’an Kursu Öğreticilerinin ünvanlarının Kur’an Kursu Öğretmeni şeklinde değiştirilmeli ve ek göstergelerinde iyileştirme yapılmalıdır.
31- A grubu camilerde görev yapan personele "Selatin Camii" tazminatı, B, C ve D grubu camilere Mahalle İmam-Hatipliği ünvanı verilerek "Özel Bölge Tazminatı" , diğer gruplarda görev yapanlarada "Mahrumiyet Tazminatı" verilerek İmam ve Müezzinlerin müktesebinde iyileştirilmeye gidilmelidir.
32- Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hafızlık belgesine sahip her ünvandaki personelin "Hafızlık Tazminatı" alması ve üst ünvan atamalarında bu hususun belirleyici unsur olması sağlanmalıdır.
33- Müftülüklere, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım kadrolarından V.H.K.İ İşletmeni ve Memur alınmamalıdır. Bu kadrolara açıktan atama ile İmam-Hatip Lisesi, Dini Yüksekokul mezunlarından sınavla personel alınmalıdır.
34- İl Müftülüğü seçme kriterleri oluşturulmalı ve atamalarda somut hizmet doneleri etkin hale getirilmelidir.
35- Takvim satışı esnafa açılmalı, sırtlık olmadan takoz takvim satışının önü açılmalıdır.
36- Türkiye genelinde il ve ilçelerin “hassasiyet grafikleri arşivi” oluşturulmalı, ortak tecrübe hafızasından yararlanılmalıdır.
37- Her ilçeye bir bilişim uzmanı ve Din psikoloğu istihdamını önü açılmalıdır.
38- Kurumsal aidiyeti ölçümünde, adayların İmam-Hatip Lisesini örgün okuyup okumadığına dikkat edilmelidir.
39-İlitam ve İki Yıllık Açık öğretim İlahiyat Meslek Yüksekokulları kesinlikle kaldırılmalıdır.
40- Örgün İlahiyat tahsili yapmayanlardan Müftü ve Vaiz alımı yapılmamalıdır.
41- Vaiz ve Murakıpların özlük hakları ve yetkileri acilen iyileştirilmelidir.
42- Büyükşehir İl Müftülükleri halen “İl Müftülüğü” konseptinde çalışıyor. Acilen icraya karışmayan, merkez ilçeleri pasifize etmeyen “Büyükşehir Valilikleri” gibi temsil konumuna dönüştürülmelidir.
43- Şube Müdürlerini din hizmeti yapanlardan değil, Genel İdare hizmetlerinde çalışanlardan seçilmelidir. Büyük illere 2 şube müdürü verilmelidir. Din Hizmetleri ve eğitimi, hac ve umre ile İdari ve Mali işlere ayrı ayrı personel istihdamı sağlanmalıdır.
44- Terörün sebebinin “Arzı Mevud ve Büyük İsrail” olduğu deklare edilmeli, bu konuda Ulema-i ben-i Ekrat daha uyanık olmaya davet edilmelidir. Nil-Fırat arasını isteyen ekolüne, ben-i Ekradın taşeron olmaması sağlanmalıdır.
45-Nikah memurluğu yetkisi, “Nikah akdeden Müftü”pozisyonuna doğru geliştirilmelidir. Veya nikah kıyma yetkisi vaizler ve din hizmetleri uzmanları aracılığı ile genişletilmelidir. Zira büyük ilçelerde nikah merasimleri müftüleri çok meşgul edecektir.
46- KYK ve Hastane rehberleri seçilirken ilçe müftülerinin görüşü alınmalı, personel belirlenirken kurum aidiyeti araştırılmalıdır.
47- Nakil sınavlarında personelin başvurduğu ilçenin müftüsünün de sınav komisyonunda bulunması veya görüş alınması.
48- Soruşturmalarda şahit olarak ifadesi alınanların ifşa edilmemesi
49- Teknik eleman istihdamı yapılmalıdır.
50- Yeni yapılan camiler de 4/6 yaş sınıfı açılacak şekilde ayarlanmalıdır.
51- Aile ve Rehberlik Bürolarına özel programlarla destek verilmelidir.
52- 4/6 yaş sınıflarında ki hiperaktif öğrencilere özel eğitim uygulaması programı geliştirilmelidir.
53- Ortaokul son sınıfı öğrencilerine İdeal baba ve Anne bilinci geliştirilmelidir.
54- Hastanelerin yenidoğan ünitelerinde süt kardeşliği hassasiyetinin önemsenmesi sağlanmalıdır.
55- Petro Belgeseli.
56- İlçe Müftülüklerine norm kadronun verilmesi, 3 ay münhal olan camilere açıktan vekil İmam-Hatip atanması sağlanmalıdır.
Tarsus Müftüsü Dr.Hayri Erenay 3. İlçe Müftüleri Kongresinde Sunum Yaptı
Tarsus Müftüsü Dr.Hayri Erenay 3. İlçe Müftüleri Kongresinde Sunum Yaptı

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (1)
Müftü
20:02
5 Ağustos 2019 Pazartesi
O kongrede öyle bir sunum yapmadı. Kendi personeline yapmış olabilir.
46.155.33.97
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.
,Mersin ,Mersin Tren Saatleri ,Mersin Hava Durumu , İhtiyacınız olduğunda istanbul evden eve nakliyat ile işinizi hızlıca görün.
Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
Mersin Hal Müdürlüğü Fiyat Listesi (27 Mayıs 2020 Çarşamba)! Mersin Hal Yaş Sebze ve Meyve Hal Fiyatları
MESKİ, Etik Haftası Dolayısıyla Etik Kültürünün ve Yönetim Anlayışının Hayata Geçirilmesine Yönelik Çalışmalar Kapsamında Toplantı Düzenledi
Mersin, Akdeniz’in Lavanta Üretim Merkezi Olmaya Hazırlanıyor! Dağıtımın İkinci Etabında, Gülnar’da 24 Üreticiye 39 Bin 400 Lavanta Fidesi Ulaştırıldı
Bebek Paketi Taleplerinin Yüzde 80’ini Karşılayan Mersin Büyükşehir’in "El Bebek Gül Bebek" Paketleri 8 Bin Aileye Ulaştı
4 Günlük Sokağa Çıkma Yasağının Ardından Mersin Yaylaları ve Deniz Kıyısı Tatil Yerlerinden Kent Merkezlerine Dönüş Hareketliliği Artınca Trafik Kilitlendi
Mersin Tarsus Yenice’de Ev Yangını
Mersin Tarsus Doğa Parkı’nın Sakinlerine Buzlu Meyve Karışımı ve Yağmurlama İle Serinletme
Mersin Büyükşehir Ekipleri Bayramda da Sinekle Mücadeleye Devam Etti! Tarsus'ta İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
Mersin'de 13 Çiftçi, 65 Dekarlık Alanda Yöreye Özgü Sarı Buğday Üretiyor! Özgün Sarı Buğday Tohumu Gelecek Nesillere Aktarılacak
Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor Konu Hakkında Bilgiler Verdi! Ozon Terapi İle Cildinizi Arındırın